Pas a Pas som un equip de professionals del camp de la psicopedagogia que tenim com a objectiu principal acompanyar i facilitar el camí de l’aprenentatge als nostres alumnes. Seguim una metodologia integradora, on a banda del reforç escolar, és fonamental que els alumnes organitzin el seu propi estudi, per això els ajudem amb la seva planificació escolar i el seu propi procés d’estudi, dotant-los de les eines i tècniques necessàries. Aprendre a aprendre és un eix transversal en el nostre centre.