Reforç escolar

Reforç escolar

Treballem totes les assignatures dels nivells de primària, ESO i batxillerat.

Atenció Personalitzada

Atenció personalitzada

Tractem de manera personalitzada cada situació i per optimitzar l’aprenentatge, cada classe compta només amb un màxim de 2-3 alumnes.

Tècniques d'Estudi

Tècniques d'estudi

Facilitem l’aprenentatge de tècniques i eines per optimitzar l’efectivitat de l’estudi. Aquest punt inclou l’ajuda en la planificació i organització del temps d’estudi.

Motivació

Motivació

És la base de qualsevol acció; per aquest motiu, a Pas a Pas és un eix transversal a treballar constantment amb els nostres alumnes.

Autonomía Personal

Autonomia personal

És fonamental impulsar l’autonomia en el treball i en l’estudi de cada alumne, de manera que ell/a sigui capaç de detectar les seves necessitats i encaminar el seu propi procés d’estudi.

Suport Familiar

Suport i orientació familiar

La família és un eix important en el procés d’aprenentatge i maduració, per aquest motiu, mantenim reunions periòdiques amb els familiars directes per seguir l’evolució i coordinar l’actuació amb cada alumne.